Nasjonal faglig retningslinje om demens – utredning ved mistanke om demens - Aldring og helse

Nasjonal faglig retningslinje om demens – utredning ved mistanke om demens

Foreleser er Jørgen Wagle, Spesialist i eldrepsykologi/ph.d , forsker, Aldring og helse.