Når spenningene er til å ta og føle på - vold og aggresjon i sykehjem - Nasjonalt senter for aldring og helse

Når spenningene er til å ta og føle på – vold og aggresjon i sykehjem

Hva skjer av vold og overgrep i sykehjem og hvorfor? Hva kan vi gjøre med det? I forbindelse med Demensdagene har vi intervjuet journalist Tine Dommerud, forsker Bjørn Lichtwarck og besøkt en ekstra skjermet enhet i Kongsvinger.

De siste par årene har fokuset på vold og aggresjon sykehjem vært stort, spesielt etter at journalist Tine Dommerud i Aftenposten presenterte et stort antall avviksmeldinger om vold i norske sykehjem.

Hva viser Aftenpostens gjennomgang av avviksmeldingene?

Hva gjør vi når pasientene på sykehjem blir aggressive og voldelige?

Forsker Bjørn Lichtwarck har utviklet den såkalte TID-modellen, Tverrfaglig intervensjonsmodell ved utfordrende atferd ved demens