Når mamma eller pappa har demens - Aldring og helse

Når mamma eller pappa har demens

Den første sommerleiren for barn som har en forelder med demens ble arrangert i 2016. Vi følger opp med ny sommerleir i år.