Mye bra smittevern på norske sykehjem under covid-19 pandemien, men rom for forbedringer - Nasjonalt senter for aldring og helse

Ny studie: Mye bra smittevern på norske sykehjem under covid-19 pandemien, men rom for forbedringer

Mangel på sykepleiere og små stillinger gir utfordringer i smittevernarbeidet. Opplæring av helse- og omsorgspersonell innenfor smittevern bør gjøres obligatorisk.

Det viser en ny studie fra norske sykhjem der forskerne har kartlagt hvordan avdelingsledere ved sykehjemmene selv vurderer evnen til å håndtere smittevern, tilgangen på smittevernutstyr, testingen av personale og pasienter samt rutiner for smittevern og kompetanse blant personalet. Videre har de sammenliknet avdelinger med og uten smitte.

Flere av forskerne bak studien jobber ved Aldring og helse.

Les den nye studien på sykepleien.no

Les også nyhetsartikkel om studien på sykepleien.no