Musikk i omsorg

Møteplassens musikktilbud ble igangsatt da brukerne og de ansatte deltok i prosjektet Musikk i omsorg i årene 2012 og -13, i regi av Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Vestfold.