Mitt sykehuspass – tilpasset pasienter innlagt med covid-19 sykdom (koronavirus) - Nasjonalt senter for aldring og helse

Mitt sykehuspass – tilpasset pasienter innlagt med covid-19 sykdom (koronavirus)

Mitt sykehuspass - tilpasset pasienter innlagt med covid-19 sykdom (koronavirus) er en kortversjon med utvalgte temaer som er relevante for innleggelse på grunn av covid-19.

For å sikre at informasjon og kommunikasjon blir tilpasset pasientens behov, er Mitt sykehuspass tilpasset for personer med utviklingshemning som blir innlagt med covid-19 sykdom.

Mitt sykehuspass – tilpasset personer innlagt med covid-19 sykdom er en kortere versjon av sykehuspasset, med enkelte temaområder som er relevante for innleggelse på grunn av covid-19. Versjonen gir rask informasjon til helsepersonell på sykehuset om det mest viktige for pasienten, og er nyttig i en hastesituasjon.

Mitt sykehuspass – tilpasset personer innlagt med covid-19 er på to sider og bør fylles ut av personen selv, nære pårørende eller nære tjenesteytere, før en innleggelse på sykehuset. Avklar med sykehuset om sykehuspasset bør lamineres før det bringes inn på sykehuset. Når det er laminert, vil det lettere kunne desinfiseres.

I sykehuspasset vil det være taushetsbelagte opplysninger. På sykehusavdelingen er det nå streng adgangskontroll og kun behandlende helsepersonell vil være til stede. Vi anser derfor at det er forsvarlig å oppbevare Mitt sykehuspass ved pasientens seng. Men det er viktig at denne oppbevares godt adskilt fra andre pasienter.

Vi håper denne utgaven av Mitt sykehuspass kan være til nytte i en krevende situasjon både for pasient og pårørende.

Her finner du det nye sykehuspasset