Miljøfaktorer i hjem- og nærmiljø bidrar til ulikheter i helse og velvære blant eldre

Boforhold, egen observert funksjon i hjemmet og oppfattelse av inklusjon i nabolaget er miljøfaktorer som kan skape ulikheter i utviklingen av helse og velvære blant eldre, viser en ny studie.