Mild strømbehandling viser gode resultater mot depresjon

Ifølge FHI anslås 1 av 5 nordmenn å oppleve depresjon i løpet av livet. Noen har liten effekt av antidepressiver og andre kan ikke bruke denne typen medisin på grunn av helsen eller andre medisiner man tar. Dette gjelder ofte eldre personer. Nå anbefales såkalt transkraniell likestrømsbehandling (tDCS), en type mild strømstimulering av hjernen, som et tillegg eller alternativ til vanlig behandling.

– Dette er en gledelig nyhet for oss som driver med depresjonsbehandling, sier Eivind Aakhus, fagsjef for Psykisk helse, ved Nasjonalt senter for aldring og helse. Nå kan man tilby pasienter en skånsom depresjonsbehandling som alternativ til legemiddelbehandling. Anbefalingen kommer etter en metodevurdering gjort på oppdrag fra FHI.  

En mildere form for strømbehandling

Denne formen for strømbehandling kan ikke måle seg i effekt mot ECT, såkalt Elektrokonvulsiv terapi, men til gjengjeld er det er en enklere og mer tilgjengelig behandlingsform.

Elektrokonvulsiv behandling krever at pasienten legges i narkose og gis muskelavslappende midler. Transkraniell likestrømsbehandling krever ikke narkose eller muskelavslappende midler.

– Selv om det dreier seg om strømbehandling, er denne mild. Og behandlingen gjennomføres på våken pasient og det er knapt nok bivirkninger, sier Aakhus.

Behandlingen går ut på at pasienten får elektroder plassert på hodebunnen. Disse gir en svak elektrisk strøm som stimulerer spesifikke områder i hjernen.

Åpner for gjør-det-selv behandling

– Min erfaring er at at behandlingen lett lar seg gjennomføre som «hjemmebehandling», sier Aakhus.

Behandlingen skal igangsettes og kjøres i regi av spesialisthelsetjenesten. Elektrodene kan plasseres allikevel av pasienten selv, eventuelt med litt hjelp fra en pårørende. Dette kan gjøres hjemme hos pasienten, men dersom en pasient ikke kan gjøre dette selv kan det enkelt gjennomføres på en poliklinikk.

Viser også resultater på behandling av skader etter slag

Behandlingsmetoden har også vist resultater hos pasienter med såkalt afasi, en svikt i evnen til å bruke og forstå ord. Afasi kommer av en skade i ett eller flere av språkområdene i hjernen, som skyldes for eksempel slag.

– Som behandling ved afasi er metoden godkjent for spesialisthelsetjenesten, sier Aakhus. Men det er et krav at den skal brukes i kombinasjon med språktrening. Derfor ser Aakhus for seg at logopeder vil kunne få en mer naturlig plass i slagenheter på somatiske sykehus og poliklinikker fremover.

Foreløpig ingen refusjon

For offentlige poliklinikker er det foreløpig ingen refusjonskode for denne behandlingen. Dersom man tilbyr tDCS som hjemmebehandling, med oppfølging i en alderspsykiatrisk poliklinikk, vil behandlingen foreløpig være en utgiftspost for klinikken.

– Dette tror jeg er noe som sannsynligvis vil endre seg, sier Aakhus.