Midjemål kan påvirke demensrisiko - Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

Midjemål kan påvirke demensrisiko

Ny studie bekrefter tidligere funn om at midjemål kan ha sammenheng med økt risiko for demens.