Mestringskurs om demens til støtte for yngre familier blir videreført i 2023

Mestringskursene Møteplass for mestring, Tid til å være ung? og Hvem ser meg? Sommerleir vil bli videreført i 2023.

Kursene består av forelesninger, erfaringsutveksling og sosialt samvær. Målet er at deltakerne skal få støtte til å håndtere en ny livssituasjon og hjelp til å mestre utfordringene i hverdagen.

Evalueringene fra mestringskursene viser at deltakerne, både pårørende og personer med demens, opplever at de har fått mer kunnskap om demens og hva det kan innebære i hverdagen, mer innsikt og forståelse av egen situasjon og økt tro på at de klarer å møte utfordringene. Det å treffe andre i samme situasjon og utveksle erfaringer er noe deltakerne verdsetter høyt.

Møteplass for mestring – Kurs for personer som har fått demens før 65 års alder sammen med nær pårørende, fortrinnsvis partner

Seks årlige kurs i alle landets helseregioner. Tre dager med overnatting. Deltakeravgift 1.000 kr per par for kost og losji. Reiseutgifter med billigste transportmiddel over 1.000 kroner per par dekkes.

Mer informasjon, datoer for kurs i de ulike regionene og påmeldingsskjema

Tid til å være ung? – Landsdekkende helgekurs for unge mellom 18 og 30 år som har en mor eller far med demens

To årlige helgekurs. Tjøme i Vestfold og Telemark 28.-30. april og Selbu i Trøndelag 15.-17. september. Starter fredag kveld og avsluttes med lunsj søndag. Alle utgifter til reise og opphold blir dekket.

Informasjon og påmeldingsskjema

Hvem ser meg? Sommerleir – Landsdekkende sommerleir for barn under 18 år, sammen med frisk forelder eller annen ressursperson

Arrangeres 29.juni – 2.juli på Honne hotell og konferansesenter. Starter torsdag ettermiddag og avsluttes med lunsj søndag. Alle utgifter til reise og opphold blir dekket.

Mer informasjon og påmeldingsskjema

Andre aktuelle informasjonstilbud for barn og unge

Nettsider om demens

For barn: Hvem ser meg?

For ungdom og unge voksne: Tid til å være ung?

Podkasten Tid til å være ung

Om å være ung og ha en forelder med demens

Tilbudene administreres av Aldring og helse, i samarbeid med Nasjonalforeningen for folkehelsen, på oppdrag fra Helsedirektoratet og er en del av pårørendetiltakene i Demensplan 2025. Kursene gjennomføres i samarbeid med kompetansemiljøer i kommuner og spesialisthelsetjenesten.