Meg og min alder – snakk med meg om det! - Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

Meg og min alder – snakk med meg om det!

«Man blir jo ikke yngre, det er fint å prate om ting en lurer på» er en spontan reaksjon fra en av 62 deltakere som i løpet av høsten og vinteren 2017/18 har deltatt på et nyutviklet seniorkurs om aldring og helse, tilrettelagt for personer med utviklingshemning.