Mamma eller pappa har demens - Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

Mamma eller pappa har demens

Ofte tror ungdom med en mor eller far som får demens at de er alene om det. At ingen andre ungdommer har det sånn.