Mamma eller pappa har demens

Ofte tror ungdom med en mor eller far som får demens at de er alene om det. At ingen andre ungdommer har det sånn.