Lihkku beivviin! Vuorbbe biejvijn! Læhkoeh biejjine!

6. februar er samenes nasjonaldag. Gratulerer så mye med dagen!

Språk og kulturell bakgrunn har stor betydning ved behandling av demens. Aldring og helse har samlet informasjon og verktøy med samisk språk- og kulturperspektiv på en egen side.