Levealder hos personer med Downs syndrom

Undersøkelsen skal vise utviklingen av levealder i tiden 1969-2006 for personer med Downs syndrom i Norge, samt forventet utvikling av antall personer som blir 40 år og eldre frem til 2045.

ForskningSted:
Innlandet

UtviklingshemningSted:
Asker