Lesing for livsglede: – De sover bedre og flirer mer

Prosjektet "Litterære pusterom – Shared Reading for større livskvalitet" har gitt økt livsglede til personer som lever med demens. Metoden er enkel å bruke og krever lite opplæring.

“Shared reading” er i utgangspunktet en svært enkel metode, det handler om høytlesning i gruppe.

– Vi leser skjønnlitteratur; rikholdige tekster en kan undres litt over, der svaret ikke er helt gitt om hva det handler om, sier Kari Hortman, leseleder og kursholder i “Shared reading”-metoden.

Diktet Lykke av Inger Hagerup, lest av Kari Hortman.

Tekstene leses i en gruppe bestående av personer med demens. Her tar en seg godt tid, dveler over innholdet, og reflekterer både underveis og etter lesingen.

– Målet er å skape et trygt rom, sier Hortman.

En dedikert leseleder hjelper gruppen gjennom denne prosessen, og deltakerne opplever både glede av litteraturen og minnene som vekkes og tankene rundt innholdet.

Hvordan bli leseleder?

For å bli sertifisert leseleder må man gjennomføre et 3 dagers kurs. Kursene gjennomføres i regi av fylkesbibliotekene på ulike steder i Norge, eller av kursholderne Kirsten Muhle og Kari Hortman. Åpne kurs annonseres på https://litteraturforalle.no

– Vi analyserer ikke teksten, vi prøver ikke å finne ut hva forfatteren har ment, men fokuserer på hvordan teksten berører oss, forklarer Hortman.

Samtalen som oppstår gir mulighet til å dele tanker, følelser og refleksjoner.

Personer med demens kan oppleve en rekke utfordringer når det gjelder kognisjon og kommunikasjon. “Shared reading” har vist seg å være en god måte å skape inkluderende og meningsfulle øyeblikk.

En rekke positive virkninger

Gjennom å delta i gruppelesingen kan personer med demens blant annet oppleve:

Emosjonell stimulering

Litteraturen som blir delt under øktene, kan vekke følelser og minner. Dette kan bidra til å stimulere emosjonelle reaksjoner og gi deltakerne en kilde til glede og refleksjon.

Sosialt samspill

“Shared reading” gir deltakerne en mulighet til å samhandle med andre, dele tanker og lytte til andres perspektiver. Dette kan være med på å redusere følelsen av isolasjon som noen personer med demens kan oppleve.

Kognitiv trening

Selv om fokuset ikke er på analyse, krever deltakelse i samtalen en viss grad av kognitiv innsats. Dette kan hjelpe med å opprettholde og stimulere kognitive funksjoner hos personer med demens.

Lavterskel tilbud for økt livsglede

“Shared reading” viser at det ikke alltid skal så mye til for å gjøre livet litt bedre. Hortman mener prosjektet helt klart beriker livene til personer med demens.

– De sover bedre og flirer mer, hva mer kan en ønske seg? sier hun.

Les mer om prosjektet Litterære pusterom: “Shared reading” for større livskvalitet på Trøndelag fyliekommunes nettside