Legemiddelbehandling av depresjon hos eldre - Nasjonalt senter for aldring og helse

Legemiddelbehandling av depresjon hos eldre

Mange legemidler til eldre: I 2017 fikk 76 000 hjemmeboende eldre utlevert minst 15 legemidler på resept hver mens 570 000 fikk fem eller flere reseptbelagte legemidler hver.