Ledige studieplasser på Fagskolen aldring og helse

Det er nå åpnet for søknader til ledige plasser på Fagskolen aldring og helse. Se intervju med tidligere fagskolestudent Tone Forsbak om hennes erfaringer med den nettbaserte og praksisrettede utdanningen.

Opplæringen på Fagskolen er nettbasert, skjer i nær samhandling med praksis og gir en spisskompetanse som du kan bruke direkte i arbeidet ditt. Søk på en av Fagskolens to studieretninger: Demens og alderspsykiatri eller Utviklingsheming og aldring på www.samordnaopptak.no