Ledende aldersforskere til Oslo - Aldring og helse

Ledende aldersforskere til Oslo

Flere av Europas fremste aldersforskere kommer til Oslo i anledning Den 24. nordiske gerontologikongressen 2.– 4. mai. Statssekretær Line Miriam Sandberg fra eldreministerens kontor, åpner kongressen, som regnes som en av de viktigste møteplassene for aldersforskere internasjonalt.