Landskonferansen i Alderspsykiatri 2018 nærmer seg - Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

Landskonferansen i Alderspsykiatri 2018 nærmer seg

Landskonferansen er årets høydepunkt for påfyll av kompetanse hvor du også kan møte gode kolleger fra hele landet. Husk å melde deg på nå.