Landskonferansen åpen for påmelding

Programmet til årets Landskonferanse i alderspsykiatri er klart, og det er åpnet for påmelding. Sett av tiden og bli med på den viktigste møtearenaen vi har for helsepersonell som jobber med eldre og psykisk helse.

Årets Landskonferanse i alderspsykiatri holdes i Trondheim i dagene 22.–24. april. Du finner oppdatert informasjon om programmet, påmelding og Early Bird-pris på nettsiden

www.aldringoghelse.no/landskonferansen 

Konferansen arrangeres i år av Avdeling for alderspsykiatri ved St. Olavs hospital i samarbeid med Nasjonalt senter for aldring og helse. 

Muligheter og mangfold

Alderdommens mysterier – muligheter og mangfold står som overskrift for årets konferanse. 

Sissel Gran, populær forfatter og psykologspesialist, slår an tonen med sitt innledende foredrag Inni er vi alltid unge

– Friske eldre er blant de som rapporterer høyest livskvalitet i Norge, og denne gruppen utfolder og realiserer seg selv på en måte som ikke kjenner sidestykke i norsk historie. Som en kollega sa: Vi har den beste tiden foran oss, sier Eivind Aakhus, fagsjef Psykisk helse, Aldring og helse.

Men også sorg, skam og ensomhet

På årets landskonferanse dveles det ved den gode aldringen, men man utfordrer også det idylliske bildet. 

– Vi utforsker områder som skjult seksualitet og ADHD hos gamle, tilstander vi i utgangspunktet vet lite om og som ofte kan lede til skam og isolasjon. Samtidig viser vi hvordan nye behandlingsmuligheter gir håp og alternativer for eldre med depresjon – eller gjør de, undrer Aakhus.

Kognitiv svikt og demens 

Demensfeltet er et annet tema på Landskonferansen. Konferansens deltakere vil blant annet få oppdatert informasjon om bruk av PET-scan i utredning av kognitiv svikt. Kosttilskudd til personer med demens er et tema. Og kan tDCS brukes mot depresjon og demenssymptomer?  

– Velkommen skal dere være! Helsepersonell som jobber med eldre og psykisk helse er viktigere enn noen gang, avslutter Eivind Aakhus.