Lær å leve godt med demens

Flere kommuner vil nå videreutvikle tilbudet til personer med demens og deres pårørende. De har derfor blitt med i et omfattende internasjonalt forskningsprosjekt om demens, som også blir gjennomført i Storbritannia og Australia.

Kommuner, som Asker, Lillestrøm og Arendal, søker derfor deltakere til brukerskoler, som gir personer med demens hjelp til å leve best mulig når demenssykdommen rammer.

På brukerskolen får personer med demens over 65 år i en tidlig fase råd og tips, informasjon og kunnskap om hvordan de kan mestre en ny hverdag med demens. Tilbakemeldinger fra personer med demens er at flere savner en arena der de kan møte personer i samme situasjon som dem selv. Brukerskolen er en møteplass for utveksling av erfaringer og gjensidig støtte, som kan lette situasjonen.

Brukerskoler betyr noe

Brukerskolen støtter personer med demens i å opprettholde selvstendighet og verdighet, forbedre helseatferden sin, planlegge fremtiden sammen med familien og leve godt med sykdommen i eget hjem så lenge som mulig.

Brukerskolen bygger på de gode erfaringene fra Demensskolen, som ble utviklet ved Stavanger Universitetssjukehus. Mange norske kommuner har brukt opplegget til Demensskolen, og tilbakemeldingene har vært gode.

Forskningsresultater så langt viser at brukerskoler hjelper – blant annet så får deltakere mindre depressive symptomer.

Lenke til påmelding og mer informasjon om forskningsprosjektet

Se også vedlagte informasjonsark