Kvinner har bedre verbal hukommelse ved Alzheimers sykdom - Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

Kvinner har bedre verbal hukommelse ved Alzheimers sykdom

Forskning har vist at kvinner bevarer verbal hukommelse bedre enn menn ved aldring. Det er også funnet at eldre kvinner har bedre verbal hukommelse ved mild kognitiv svikt, som er et forstadium til Alzheimers sykdom (AD).