Kvantitativt EEG som prognostisk verktøy for lett kognitiv svikt - NORD-MCI - Aldring og helse

Kvantitativt EEG som prognostisk verktøy for lett kognitiv svikt – NORD-MCI

Multisenterstudien (NORD-EEG prosjektet) ble utført på seks hukommelsesklinikker mellom 2011-2013 for å validere kvantitative EEG (qEEG) på diagnosen av kognitiv svikt og demens. Resultatene viser at Lewy legeme demens kan diagnostiseres med både høy sensitivitet og spesifisitet (over 90%).