Kultur for kompetanseheving

Mange helse- og omsorgsarbeidere gjennomfører til enhver tid kompetanseheving hos oss. Akkurat som de gjør på Nordbyen omsorgssenter på Gjøvik. Se våre nye nettsider med oversikt over opplæringstilbudet vårt.

Sollyset strømmer inn over Nordbyen omsorgssenter utenfor Gjøvik der det ligger med sin nydelige utsikt til Mjøsa. Vi møter en gjeng som heier på kompetanseheving.

I deres bok står Aldring og helses opplæringstilbud sentralt: De bruker ABC-opplæringen, har opprettet egen gruppe for dem som skal bli helsefagarbeidere og de kurser ansatte i en anerkjent modell for personsentrert omsorg.

Startet tidlig med ABC-modellen

– Vi på Gjøvik startet med opplæring i Demensomsorgen ABC så langt tilbake som i 2008. Det forteller Camilla Holth, som er virksomhetsleder på omsorgssenteret. Hun har arbeidet i demensomsorgen i 25 år, og var selv blant de første som tok sin demens-ABC med Aldring og helse.

– Nå er alle ABC`ene aktuelle for oss, sier Holth.

Fleksibel form for grunnleggende opplæring

– ABC-opplæringen var og er en fleksibel måte å drive grunnleggende opplæring på. Vi kan skreddersy den til våre behov. Med ABC-opplæringen er det få samlinger, og mesteparten av læringen skjer over tid på arbeidsplassen. Den er enkel å tilrettelegge for, og ikke minst nyttig, sier forteller leder for sykehjemstjenester i kommunen, Mette Hafstad.

Elin Angen Michalsen jobber i USHT Innlandet (Oppland), og er ABC-kontakt.

– Gjøvik kommune med Demensnettverket i Gjøvik-regionen har vært sentrale fra oppstarten på Demensomsorgens ABC. I dag er det USHT Innlandet, som står for ABC-opplæringen i fylket, forteller Michalsen.

Gjøvik imponerer

Hun er imponert over holdningene de har til opplæring i kommunen.

– De har opparbeidet seg en god kultur for læring med ledere som er positive til opplæring. Det er fordi ABC-opplæringen er veldig godt forankret hos lederne, som igjen fører til en positiv kultur og engasjement hos ansatte, sier hun.

Det er ikke bare lederne som er opptatt av opplæring på Gjøvik, det er også en kultur for læring blant de ansatte.

De ansatte vil gjerne ha mer opplæring. Det er gjengs oppfatning at de bør få med seg grunnleggende opplæring gjennom ABC.

Camilla Holth, virksomhetsleder Nordbyen omsorgssenter

– De vil gjerne sette seg ned sammen, med nye perspektiver, for å reflektere over arbeidet sitt, helst på tvers av avdelingene, sier Holth.

Mette Hafstad skyter inn at dette også gjelder for fagbrev og opplæring i personsentrert omsorg.

– Vi prioriterer den kompetansehevingen vi får mest igjen for til enhver tid, sier hun.

Fra ABC til fagbrev

Ganske nylig tok hun kontakt med Aldring og helse, for å starte en egen gruppe for dem som skulle ta fagbrev som helsefagarbeider.

– Vi har lenge sett at mange fra andre kulturer manglet en grunnleggende begrepsforståelse. I og med at vi har mange ufaglærte, så måtte vi også gjøre noe for å kunne tilby gode og forsvarlige tjenester – og ikke minst fast jobb. Til sommeren vil det være nærmere 25 stykker som kommer ut som helsefagarbeidere, sier hun stolt.

– Vi satser på å fortsette det gode samarbeidet om med Aldring og helse, som gjør at vi kan få ut mange helsefagarbeidere på en gang.

I kontinuerlig opplæring

Helsefagarbeideren Filmer Esclares har lang fartstid fra sykehjem i kommunen. Han startet på Biri i 2011 før han kom til Nordbyen i 2017. Vi møter ham i personalrommet der han jobber på avdelingen Bokollektivet. Han har akkurat tatt i Demensomsorgens ABC.

Helsefagarbeider Filmer Esclares ved Nordbyen omsorgssenter anbefaler Demensomsorgens ABC. Foto: Martin Lundsvoll.

Men han er ikke ferdig med læringen sin ennå: Han har fortsatt med å ta grunnopplæring i personsentrert omsorg, og lærer om det som kalles VIPS-modellen. Avdelingen hans er nå i ferd med å innføre denne.

–  Veldig nyttig, sier han om opplæringen sin. Han tok ABC-opplæringen med en kollega fra omsorgssenteret og to kolleger fra Biri. Per nå er det fem på hans avdeling som tar opplæringen.

Esclares er fornøyd med påfyllet av kompetanse.

– Det er sterkt anbefalt. Vi møttes hver måned for å snakke om det vi lærte, og hvordan vi skulle knytte det opp mot arbeidshverdagen vår. Nå har nesten alle her fått ABC-opplæring, sier han.

Han forteller at nå for tiden går det i fagmøter, for å reflektere rundt personsentrert omsorg i praksis.

– Vi jobber mye med VIPS-modellen. Jeg ønsker å ta pasientens perspektiv i arbeidet mitt, sier han før han går tilbake til avdelingen sin.

Gå til våre nye nettsider for å heve kompetansen