Velferdsteknologi - Aldring og helse
Alle kurs

Oslo, 27. oktober

Velferdsteknologi

Kurset handler om velferdsteknologi som kan støtte personer med demens og deres pårørende i hverdagen.

Gå til kurset

På kurset gis en introduksjon i temaene velferdsteknologi til personer med kognitiv svikt og demens, og det gjennomgås metoder for å identifisere behov og mulige løsninger der deltakerne øver seg på case.

Målgrupper: Tverrfaglig. Ergoterapeuter og annet helsepersonell fra hukommelsesteam og hjemmebaserte tjenester som arbeider med personer med demens. Kurset er også aktuelt for helsepersonell som arbeider med personer med funksjonshemming og psykiske lidelser, ansatte på bestiller kontor og IKT-medarbeidere i kommunene.

Læringsform

Kurs

Fagområder

Demens

Kompetanse

Kurset søkes godkjent som meritterende til klinisk spesialist i ergoterapi og sykepleie.Andre yrkesgrupper må selv sørge for å søke godkjenning etter gjennomgått kurs.

Pris

2300

Andre tilbud innen området "Kurs og konferanser"

Fant ingen kurs med valgte filter