Velferdsteknologi - Nasjonalt senter for aldring og helse
Alle kurs

og person-nær teknologi til personer med kognitiv svikt og demens

Velferdsteknologi

Kurset handler om velferdsteknologi og person-nær teknologi som kan støtte personer med demens og deres pårørende i hverdagen. På kurset gis en introduksjon om kognitiv svikt og demens, før vi fordyper oss i metoder for å identifisere behov og finne fram til best mulige løsninger. Deltakerne øver seg på case.

Gå til kurset
Læringsform

Forelesninger

Fagområder

Demens

Kompetanse

https://butikk.aldringoghelse.no/host-2022/velferdsteknologi

Pris

2400