Velferdsteknologi - Nasjonalt senter for aldring og helse
Alle kurs

og person-nær teknologi til personer med kognitiv svikt og demens

Velferdsteknologi

Kurset handler om velferdsteknologi og person-nær teknologi som kan støtte personer med demens og deres pårørende i hverdagen. På kurset gis en introduksjon om kognitiv svikt og demens, før vi fordyper oss i metoder for brukerbehovsanalyse og å identifisere best mulige løsninger.

Gå til kurset
Læringsform

Digitalt

Fagområder

Demens, Kognitiv svikt

Kompetanse

https://butikk.aldringoghelse.no/host-2023/velferdsteknologi

Pris

2400

Påmeldingsfrist

1. sep

Andre kurs

Fant ingen kurs med valgte filter