Alle kurs

22-23 oktober 2024 Oslo

Utvidet utredning av demens og kognitiv svikt

I utvidet demensutredning gjennomføres medisinsk undersøkelse og MR-undersøkelse av hjernen samt utvidet kognitiv undersøkelse, som er tema for kurset.

Gå til kurset

Når den basale demensutredningen ikke fører til diagnose, og det fortsatt er mistanke om demenssykdom, foreslår Helsedirektoratets Nasjonal faglig retningslinje om demens at pasienten henvises til spesialisthelsetjenesten for utvidet demensutredning. I utvidet demensutredning gjennomføres medisinsk undersøkelse og MR-undersøkelse av hjernen samt utvidet kognitiv undersøkelse, som er tema for kurset.  Kurset omhandler valg av kognitive tester, gjennomføring av testene og fortolkning av testprofilen. Kurset vil særlig være rettet mot utredning av demens og andre sykdommer som kan gi kognitive forstyrrelser hos eldre.

Læringsform

Kurs

Fagområder

Demens

Pris

4350

Påmeldingsfrist

16. sep

Ansvarlig hos Aldring og Helse

Thale Kinne Rønqvist
Psykologspesialist

Andre kurs

Fant ingen kurs med valgte filter