Alle kurs

12.-13. september 2023 Oslo

Utvidet utredning av demens og kognitiv svikt

Gå til kurset

I utvidet demensutredning gjennomføres medisinsk undersøkelse og MR-undersøkelse av hjernen samt utvidet kognitiv undersøkelse, som er tema for kurset.  Kurset omhandler valg av kognitive tester, gjennomføring av testene og fortolkning av testprofilen. Kurset vil særlig være rettet mot utredning av demens og andre sykdommer som kan gi kognitive forstyrrelser hos eldre.

Kurset er særlig beregnet på spesialister og leger under spesialisering i geriatri, alderspsykiatri og nevrologi, samt for psykologer.  I tillegg er kurset åpent for andre faggrupper (f.eks. ergoterapeuter og sykepleiere) som jevnlig deltar i kognitiv utredning av pasienter og som allerede er fortrolige med basal demensutredning og tester som MMSE-NR3 og klokketesten.

Læringsform

Kurs

Fagområder

Demens

Pris

4100

Påmeldingsfrist

6. sep

Ansvarlig hos Aldring og Helse

Thale Kinne Rønqvist
Psykologspesialist

Andre kurs

Fant ingen kurs med valgte filter