Alle kurs

Oslo kongressenter 23.november 2023

Preoperativ optimalisering av eldre pasienter – vurdering av skrøpelighet

Kurset vil ta for seg temaer som vurdering av skrøpelighet, vurdering av kognitiv funksjon og samtykkekompetanse, geriatrisk vurdering, prehabilitering, optimalisering av komorbiditet, samvalg, vurdering av behandlingsnivå og intensivbehandling av eldre.

Gå til kurset
Læringsform

Fysisk kurs

Fagområder

Alders-og sykehjemsmedisin, Geriatri

Pris

2600

Påmeldingsfrist

15. okt

Andre kurs

Fant ingen kurs med valgte filter