Alle kurs

Nasjonal konferanse om delirium

Hensikten med konferansen er å gi deltagerne inspirasjon, kunnskap og praktiske verktøy for å kunne ivareta pasienter med kognitiv svikt og delirium. Konferansen vil ta for seg temaer som diagnostikk av delirium, pasienterfaringer, håndtering av delirium, og prognose etter delirium. Det legges opp til at deltakerne skal kunne undervise om delirium på sine respektive arbeidsplasser etter konferansen.

Gå til kurset
Læringsform

Forelesninger

Fagområder

Demens

Pris

1450,-

Påmeldingsfrist

1. sep

Andre kurs

Fant ingen kurs med valgte filter