Alle kurs

06.-07. Februar 2024

Kursholderkurs Vips praksismodell

Målet med kurset er å lære opp helsepersonell med bachelorgrad til å bli kursholdere for basiskurs i VIPS praksismodell (VPM) i kommunehelsetjenesten.

Gå til kurset

Målet med kurset er å lære opp helsepersonell med bachelorgrad til å bli kursholdere for basiskurs i VIPS praksismodell (VPM) i kommunehelsetjenesten. Det anbefales at et arbeidssted melder på to som kan være kursholdere og holde VPM basiskurs sammen. Erfaring viser at implementering av VPM på arbeidsplassen er enklere når minst en av kursholderne har stilling som avdelingsleder, fagutviklingssykepleier eller annen rolle med fagansvar.

Kursholderkurset gir innføring i omsorgsfilosofien personsentrert omsorg, opplæring i roller og funksjoner i VIPS praksismodell og hvordan basiskurset i VIPS praksismodell gjennomføres for ansatte i kommunehelsetjenesten.

Læringsform

Fysisk kurs

Fagområder

Aldring, Kommunikasjon, Miljøbehandling, Psykisk helse

Kompetanse

Sykepleiere og annet helsepersonell med minimum bachelorgrad

Pris

4350

Påmeldingsfrist

18. jan

Andre kurs

Fant ingen kurs med valgte filter