Kognitiv stimuleringsterapi til personer med demens - Nasjonalt senter for aldring og helse
Alle kurs

Oslo kongressenter 17.oktober 2023

Kognitiv stimuleringsterapi til personer med demens

Kognitiv stimuleringsterapi er anbefalt i nasjonal retningslinje for demens og kan tilbys for hjemmeboende personer med demens i Inn-på-tunet-tilbud, dagaktivitetssentra eller i regi av kommunal helsetjeneste eller ved poliklinikker, og for personer med demens i omsorgsboliger og sykehjem.

Gå til kurset

Kognitiv stimuleringsterapi er en evidensbasert gruppeintervensjon utviklet i Storbritannia for å bedre kognitiv funksjon og livskvalitet hos personer med mild til moderat grad av demens. Metoden har vist like god effekt som demenslegemidlene som fantes på markedet i 2003 (Spector m.fl. 2003). Nasjonal faglig retningslinje for demens anbefaler at kommunale virksomheter skal legge til rette for psykososiale tiltak og aktiviteter som tar utgangspunkt i personen med demens sine egne interesser, preferanser og funksjonsnivå, som sosialt samvær med kognitiv stimulering (Helsedirektoratet 2020).

Gruppebasert kognitiv stimuleringsterapi tilbyr hjernetrim på en systematisk måte, og inneholder tall-oppgaver, ordleker, kreative oppgaver, resonneringsoppgaver og spill.

Det er anbefalt å ha 4-8 gruppedeltakere med to gruppeledere. Kognitiv stimuleringsterapi er anbefalt i nasjonal retningslinje for demens og kan tilbys for hjemmeboende personer med demens i Inn-på-tunet-tilbud, dagaktivitetssentra eller i regi av kommunal helsetjeneste eller ved poliklinikker, og for personer med demens i omsorgsboliger og sykehjem.

Læringsform

Kurs

Fagområder

Demens

Kompetanse

Kurset søkes godkjent for spesialitetene i klinisk sykepleie

Pris

2600

Påmeldingsfrist

19. sep

Andre kurs

Fant ingen kurs med valgte filter