Kognitiv stimuleringsterapi til personer med demens - Nasjonalt senter for aldring og helse
Alle kurs

Digitalt kurs via Teams 9.mai 2023

Kognitiv stimuleringsterapi til personer med demens

Kognitiv stimuleringsterapi er en evidensbasert gruppeintervensjon utviklet i Storbritannia for å bedre kognitiv funksjon og livskvalitet hos personer med mild til moderat grad av demens. Metoden har vist like god effekt som demenslegemidlene som fantes på markedet i 2003 (Spector m.fl. 2003). Nasjonal faglig retningslinje for demens anbefaler at kommunale virksomheter skal legge til rette for psykososiale tiltak og aktiviteter som tar utgangspunkt i personen med demens sine egne interesser, preferanser og funksjonsnivå, som sosialt samvær med kognitiv stimulering (Helsedirektoratet 2020).

Gå til kurset
Læringsform

Digitalt

Fagområder

Aldring, Demens, Kognitiv svikt

Kompetanse

sykepleiere, fysioterapeuter og ergoterapeuter i kommune- og spesialisthelsetjenesten.

Pris

2600

Andre kurs

Fant ingen kurs med valgte filter