Alle kurs

3.oktober 2023 Ålesund AVLYST! NOEN LEDIGE PLASSER 17.10 I OSLO!

Kognitiv stimuleringsterapi til personer med demens

Kognitiv stimuleringsterapi er en evidensbasert gruppeintervensjon utviklet i Storbritannia for å bedre kognitiv funksjon og livskvalitet hos personer med mild til moderat grad av demens. Metoden har vist like god effekt som demenslegemidlene som fantes på markedet i 2003 (Spector m.fl. 2003). Nasjonal faglig retningslinje for demens anbefaler at kommunale virksomheter skal legge til rette for psykososiale tiltak og aktiviteter som tar utgangspunkt i personen med demens sine egne interesser, preferanser og funksjonsnivå, som sosialt samvær med kognitiv stimulering (Helsedirektoratet 2020).

Gå til kurset
Læringsform

Fysisk kurs

Fagområder

Demens, Funksjons­evne, Miljøbehandling

Kompetanse

Sykepleiere og annet helsepersonell med kompetanse om demens

Pris

2600

Andre kurs

Fant ingen kurs med valgte filter