Alle kurs

Kurs for gruppeledere 28.mars 2023 Trondheim

Kognitiv stimuleringsterapi til personer med demens

Kognitiv stimuleringsterapi er en evidensbasert gruppeintervensjon utviklet i Storbritannia for å bedre kognitiv funksjon og livskvalitet hos personer med mild til moderat grad av demens. Metoden har vist like god effekt som demenslegemidlene som fantes på markedet i 2003 (Spector m.fl. 2003). Gruppebasert kognitiv stimuleringsterapi tilbyr hjernetrim på en systematisk måte, og inneholder tall-oppgaver, ordleker, kreative oppgaver, resonneringsoppgaver og spill. Det er anbefalt å ha 5-8 gruppedeltakere med to gruppeledere. Kognitiv stimuleringsterapi er anbefalt i nasjonal retningslinje for demens og kan tilbys for hjemmeboende personer med demens i Inn-på-tunet-tilbud, dagaktivitetssentra eller i regi av kommunal helsetjeneste eller ved poliklinikker, og for personer med demens i omsorgsboliger og sykehjem.

Gå til kurset
Læringsform

Fysisk kurs

Fagområder

Aldring, Demens, Fysisk helse, Miljøbehandling, Psykisk helse

Kompetanse

Sykepleiere og annet helsepersonell med minimum bachelorgrad

Pris

2600

Andre kurs

Fant ingen kurs med valgte filter