Alle kurs

Digitalt kurs via Teams

Kognitiv stimuleringsterapi (KST) Gruppelederkurs

Kognitiv stimuleringsterapi er en evidensbasert gruppeintervensjon utviklet i Storbritannia for å bedre kognitiv funksjon og livskvalitet hos personer med mild til moderat grad av demens. Metoden har vist like god effekt som demenslegemidlene som fantes på markedet i 2003 (Spector m.fl. 2003). I en nyere kunnskapsoppsummering (Woods m.fl., 2023) er det dokumentert bedring innen kommunikasjons- og sosiale ferdigheter, i utførelse av daglige gjøremål samt selvrapportert humør. Nasjonal faglig retningslinje for demens anbefaler at kommunale virksomheter skal legge til rette for psykososiale tiltak og aktiviteter som tar utgangspunkt i personen med demens sine egne interesser, preferanser og funksjonsnivå, som sosialt samvær med kognitiv stimulering (Helsedirektoratet 2020).

Gå til kurset
Læringsform

Digitalt

Fagområder

Demens

Kompetanse

Kurset søkes godkjent for spesialitetene i klinisk sykepleie

Pris

2800

Påmeldingsfrist

10. apr

Andre kurs

Fant ingen kurs med valgte filter