Hukommelsesteamkonferansen 2022 - Nasjonalt senter for aldring og helse
Alle kurs

13.-14. september, Radisson Blu Scandinavia, Oslo

Hukommelsesteamkonferansen 2022

Etter to år med digitale konferanser er det endelig tid for å treffes igjen! Vi ønsker å samle hukommelsesteam, demenskoordinatorer, leger og andre som jobber med basal demensutredning og oppfølging av hjemmeboende personer med demens og deres pårørende, til denne tverrfaglige konferansen i Oslo sentrum.

Gå til kurset

Vi byr på et allsidig faglig program, basert både på det som rører seg på demensområdet for tiden, og ønsker fra praksisfeltet. Konferansen går over to dager, og tar for seg ulike aspekter rundt utredning og oppfølging. Vi tror årets hukommelsesteamkonferanse består av temaer for enhver smak, se programmet for detaljer. I tillegg til faglig påfyll, gleder vi oss over mulighetene for erfaringsdeling og nettverksbygging gjennom å møtes på fysisk konferanse i år!

Les mer på konferansens egne sider

Læringsform

Konferanse

Fagområder

Demens

Kompetanse

Konferansen søkes godkjent for legers etterog videreutdanning i allmennmedisin, aldersog sykehjemsmedisin, samt spesialitetene i klinisk sykepleie med 13 timer. Andre faggrupper må selv sørge for å søke godkjenninger etter gjennomført kurs.

Pris

3900,-