Hjerneslag – behandling og rehabilitering - Aldring og helse
Alle kurs

Digitalt kurs, 10. november

Hjerneslag – behandling og rehabilitering

Kurset legger hovedvekten på videre behandling og rehabilitering av pasienter med hjerneslag etter utskrivning fra sykehus.

Gå til kurset

Det blir lagt vekt på praktiske aspekter ved behandling og rehabilitering etter hjerneslag, særlig tiltak som er viktige i overgangsfasen fra sykehus til sykehjem, kommunal rehabilitering eller eget hjem, slik at rehabiliteringen fortsetter. Psykososiale tiltak og tiltak for å forebygge nye slag vil også bli drøftet.

Kurset er særlig beregnet på sykepleiere, fysioterapeuter, ergoterapeuter, sosionomer og logopeder ansatt i primærhelsetjenesten, men er også åpent for leger, helsefagarbeidere, sykehusansatte og andre interesserte.

‘Kursledere: Fysioterapeut Charlotta Hamre og professor i geriatri Torgeir Bruun Wyller

Læringsform

Kurs

Fagområder

Geriatri

Kompetanse

Kurset søkes godkjent til legers etter-og videreutdanning med 7 timer i geriatri, alders-og sykehjemsmedisin og allmennmedisin. Kurset søkes også meritterende til klinisk fagstige for sykepleiere, til ergoterapispesialist i allmennhelse og eldres helse samt til klinisk fagstige for hjelpepleiere, omsorgsarbeidere og helsefagarbeideremed 7 timer. Andre yrkesgrupper må selv sørge for å søke godkjenning etter gjennomgått kurs.

Pris

2300,-

Andre tilbud innen området "Kurs og konferanser"

Fant ingen kurs med valgte filter