Geriatrisk høstmøte - Nasjonalt senter for aldring og helse
Alle kurs

Geriatrisk høstmøte

Tilegne seg grundig og oppdatert kunnskap om hjernehelse, hvor vi blant annet skal høre om hvem som får kognitiv svikt etter hjerneslag, hva predikerer dårlig funksjon og hvilken betydning har skrøpelighet. Med en aldrende befolkning og flere pasienter med komplekse helseproblemer er geriatrisk vurdering nyttig hos pasienter innlagt på andre avdelinger enn geriatri. Det kommer eksterne foredragsholdere som skal fortelle om dialyse og behandling av hjertesvikt blant skrøpelige eldre. Det blir en oppdatering fra faggruppene palliasjon, skrøpelighet, hjerneslag og demens samt postersesjon med gjennomgang av kasuistikker.

Gå til kurset
Læringsform

Forelesninger

Fagområder

Geriatri

Pris

1200