Alle kurs

Geriatrisk Høstmøte

Norsk forening for geriatri sitt årlige høstmøte

Gå til kurset

Du vil på høstmøtet tilegne deg grundig og oppdatert kunnskap om hvordan en gjør gode individuelle vurderinger rundt potensiell nytte og ulempe før man velger behandlingsstrategi ved sykdom. Tittelen på hovedsesjonen i år er derfor riktig behandling til riktig pasient. Vi får høre om hvordan vi identifiserer sårbarhet hos eldre kreftpasienter og hvordan vi kan bruke disse indikatorene til å gi nyttig informasjon om prognose og sykdomsbyrde. Det kommer eksterne foredragsholdere som skal fortelle om hva den skrøpelige pasienten kan tåle av kreftbehandling og om intensivbehandling av den eldre pasienten. Moderne hjertesviktbehandling er i rask utvikling. Vi får høre om hvordan vi forholder oss til de nye medikamentene til den skrøpelige pasienten. Det blir oppdatering fra faggruppene delirium, hjerneslag, skrøpelighetsvurderinger og ortogeriatri samt postersesjon med gjennomgang av kastistikker. Høstmøtet avsluttes med et foredrag av Knut Engedal, en legende innenfor geriatri med særlig kompetanseområde innenfor demens og alderspsykiatri

Læringsform

Forelesninger

Fagområder

Geriatri

Pris

1200

Andre kurs

Fant ingen kurs med valgte filter