Alle kurs

For kursholdere og brukere av VIPS praksismodell og annet helsepersonell

Digital fagdag om frontotemporaldemens

Vanlige symptomer ved frontotemporaldemens og andre demenssykdommer med frontotemporal affeksjon er endringer i personlighet og atferd, apati, sosial tilbaketrekking, reduserte hemninger og nedsatt sykdomsinnsikt. Målet for fagdagen er å få mer kunnskap om symptomene og hvordan vi kan gi tilpasset omsorg.

Gå til kurset
Læringsform

Digitalt

Fagområder

Demens, Miljøbehandling, Psykisk helse

Pris

2400

Andre kurs

Fant ingen kurs med valgte filter