Demens i akuttsykehuset - Nasjonalt senter for aldring og helse
Alle kurs

Hvordan ivareta den akutt syke pasienten med demens

Demens i akuttsykehuset

Hensikten med kurset er å gi deltagerne kunnskap og verktøy for å kunne ivareta den akutt syke pasienten med demens. Kurset vil ta for seg temaer som demens, atferdsforstyrrelser, delirium, personsentrert omsorg, samtykkekompetanse og tvang samt legemiddelbruk. Kurset er særskilt beregnet på sykepleiere og helsefagarbeidere som arbeider på sykehusavdelinger der det av og til legges inn pasienter med demens, men er åpent for andre faggrupper som har interesse for temaet. Deltakerne trenger ikke ha mye erfaring med demens eller ha dette som sin hovedinteresse.

Gå til kurset
Læringsform

Fysisk kurs

Fagområder

Demens, Fysisk helse, Geriatri, Miljøbehandling, Psykisk helse

Pris

2400

Andre kurs

Fant ingen kurs med valgte filter