Alle kurs

Oslo Kongressenter, 7.-8. november 2023

Basal utredning av kognitiv svikt og demens

Kurset tar for seg basal utredning av demens, først og fremst hos hjemmeboende, men også hos personer som bor på sykehjem. Kurset er tverrfaglig, og vil inneholde grunnleggende sykdomslære og innføring i bruk av aktuelle verktøy og metoder. Det legges også vekt på igangsetting av tiltak etter at diagnosen er stilt og videre oppfølging. Praktiske øvelser og bruk av kasuseksempler vil bli gjennomført.

Gå til kurset
Læringsform

Kurs

Fagområder

Demens, Kognitiv svikt

Kompetanse

Kurset er godkjent som 15 timer

Pris

4100

Påmeldingsfrist

22. okt

Ansvarlig hos Aldring og Helse

Thea C. Bredholt
Fagkonsulent
Mona Michelet
Postdoktor og prosjektleder

Andre kurs

Fant ingen kurs med valgte filter