Alle kurs

Fysisk kurs 8.-9. mars, Trondheim

Basal utredning av kognitiv svikt og demens

Kurset går over to dager og gir en grunnleggende innføring i bruken av verktøy for basal utredning av kognitiv svikt og demens i kommunehelsetjenesten. Kurset tar for seg basal utredning av demens, først og fremst hos hjemmeboende, men også hos personer som bor på sykehjem. Kurset er tverrfaglig, og vil inneholde grunnleggende sykdomslære og innføring i bruk av aktuelle verktøy og metoder. Det legges også vekt på igangsetting av tiltak etter at diagnosen er stilt og videre oppfølging. Praktiske øvelser og bruk av kasuseksempler vil bli gjennomført.

Gå til kurset
Læringsform

Fysisk kurs

Fagområder

Alders-og sykehjemsmedisin, Allmennmedisin, Demens, Fysisk helse, Klinisk sykepleie, Kognitiv svikt, Samfunnsmedisin

Kompetanse

Helse- og omsorgspersonell

Pris

4100

Andre kurs

Fant ingen kurs med valgte filter