Alle kurs

06. mai 2024, Oslo Kongressenter, Oslo

Akuttgeriatri

Hensikten med kurset er å gi deltagerne kunnskap og verktøy for å kunne gjenkjenne og ivareta den akutt syke geriatriske pasienten.

Gå til kurset

Kurset vil ta for seg temaer som vurdering av skrøpelighet, delirium og legemiddelbruk/polyfarmasi.

Læringsform

Kurs

Fagområder

Alders-og sykehjemsmedisin, Aldring, Allmennmedisin, Demens, Fysisk helse, Geriatri, Klinisk sykepleie, Psykisk helse

Pris

2800

Påmeldingsfrist

4. apr

Ansvarlig hos Aldring og Helse

Linn Marie Høilund
Linn Marie Høilund
Fagkonsulent

Andre kurs

Fant ingen kurs med valgte filter