Kognitiv stimulering og trening ved mild kognitiv svikt (MCI) - Aldring og helse

Kognitiv stimulering og trening ved mild kognitiv svikt (MCI)

Ved mild kognitiv svikt kan folk blant annet oppleve problemer med hukommelsen, men de tilfredsstiller ikke kriteriene for en demensdiagnose. Marianne Flak forteller at hjernen er bruksavhengig, og dermed kan påvirkes. Det kan skje gjennom kognitiv stimulering, som er alt vi gjør med hjernen som utfordrer den, og kognitiv trening, som er mer strukturerte kognitive aktiviteter.