Knytter hormonbehandling ved overgangsalder til økt demensrisiko

I en dansk studie fant man 24 prosent økt forekomst av demens blant kvinner som hadde blitt behandlet med hormoner på grunn av plager i overgangsalderen. – Dette er en stor og viktig studie, men årsaken til kvinners økte demensrisiko er fortsatt uklar. Det trengs mer forskning for å avklare sammenhengen, sier forsker Yehani Wedatilake, Aldring og helse.

Det er flere kvinner enn menn som lever med demens, noen studier har funnet at så mange som to tredjedeler av personer med demens er kvinner. I jakten på en forklaring på hvorfor det er slik, har forskere fra Kræftens BekæmpelseNationalt Videnscenter for Demens og Nordskjællands Hospital undersøkt sammenhengen mellom bruk av hormonbehandling i og etter overgangsalderen og risikoen for å få en demenssykdom.

Portrettfoto fra ansattfotografering for Nasjonalt senter for aldring og helse, 20223
Yehani Wedatilake, forsker, Aldring og helse. Foto: Martin Lundsvoll

Resultatene er nylig publisert i det anerkjente medisinske tidsskriftet BMJ. 

Les originalartikkelen: Menopausal hormone therapy and dementia: nationwide, nested case-control study.

Gjennom studien fant forskerne ut at det er cirka 24 prosent økt forekomst av demens blant kvinner som har fått hormonbehandling, sammenliknet med kvinner som ikke har mottatt slik behandling. Langvarig behandling så ut til å øke risikoen ytterligere. 

Om hormonterapi

– Hormonbehandling, kjent som Hormone replacement therapy (HRT) eller menopausal hormonterapi (MHT), brukes til å dempe symptomer knyttet til overgangsalderen, forklarer Yehani Wedatilake. 

Wedatilake arbeider som forsker i Aldring og helse, og er selv lege.

– Mange kvinner opplever i overgangsalderen å få hetetokter, som kan ledsages av plagsom svetting, nattesvette og/eller forstyrret søvn. Hormonpreparatene som brukes for å mildne plagene kan være lokalt virkende, i form av kremer og stikkpiller, eller tas som tabletter, gel, spray eller plaster. Behandlingen kan bestå av hormonet østrogen alene eller en blanding av østrogen og progestin, forklarer hun. 

Stor studie

Forskerne bak den danske studien brukte hele befolkningen i Danmark og man hadde nær sagt komplett tilgang på informasjon om behandlingshistorikken. Kvinnene som deltok i studien, var mellom 50 og 60 år gamle i år 2000. 

– Det er en styrke at studien er så stor, mener Yehani.

Til funnene hører at overgangsplager som ble behandlet med blandet østrogen og progestin, var assosiert med utvikling av demens.

– Hele nitti prosent av deltakerne i studien ble behandlet med tabletter (orale preparater) og funnene gjelder derfor ikke nødvendigvis de som brukte hormonplaster. Det var også et funn som tydet på høyere risiko for demens med mindre enn ett års behandling med hormoner. Dette er i utgangspunktet biologisk vanskelig å forklare. Økt risiko for demens blant disse kvinnene skyldes trolig andre forhold ved kvinnene enn hormonbehandling som sådan, mener Yehani.  

– Ikke entydige svar

– Studier på hormonbehandling av plager ved overgangsalder har så langt gitt ulike resultater.  Noen viser at behandlingen beskytter, noen viser økt risiko for demenssykdom mens andre studier ikke viser endret risiko for utvikling av demens. Heller ikke denne nye studien gir et entydig svar på spørsmålet. For selv om dette var en stor studie som brukte danske, nasjonale registerdata, så var det like fullt en observasjonsstudie og ikke en kontrollert klinisk studie. Ut fra slike observasjonsstudier kan man ikke konkludere med at det finnes en årsakssammenheng mellom hormonbehandling og demens, mener Yehani.

– Vi vet at mange kvinner opplever stress og dårlig helse ved overgangsalder. Dette kan igjen føre til depresjon, alkohol misbruk, økning av vekt. Dette er også risikofaktorer for demens, og det er det ikke tatt hensyn til i studien.

Viktig spørsmål å besvare

– Et videre spørsmål ut fra denne studien er: skyldes den observerte risikoen for demens hos kvinner som brukte hormonbehandling selve behandlingen, eller kan risikoen forklares med årsakene til at de tok hormonbehandling; det vil si at de hadde store plager i forbindelse med overgangsalderen? Forskerne bak den danske studien påpeker selv dette i artikkelen: «Ytterligere studier skulle avgjøre om disse funnene representerer faktisk en effekt av overgangshormonbehandling på demensrisiko, eller om de påviser en underliggende disposisjon til både hetetokter (vasomotoriske overgangssymptomer) og demens hos kvinner som tok disse behandlingene». 

Yehani Wedatilake håper derfor at studien ikke vil skremme kvinner som mottar behandling med hormoner.

– Vi forstår fortsatt ikke årsaken til kvinners økte risiko i denne studien og konklusjonen må bli at det trengs mer forskning for å avklare dette. Mange kvinner er plaget under  overgangsalderen, så dette er derfor et viktig spørsmål å besvare. Som det også er skrevet i en ledsagende redaksjonell kommentar i samme tidsskrift, så kan de observerte assosiasjonene skyldes forhold ved studien, og at de ikke bør brukes til å utlede en årsakssammenheng mellom hormonbehandling og demensrisiko. Funnene bør heller ikke påvirke beslutninger leger og pasienter tar om bruk av hormonbehandling ved symptomer knyttet til overgangsalder. 

Les den redaksjonelle kommentaren til artikkelen.