Kjerstin Tevik disputerte - Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

Kjerstin Tevik disputerte

Kjerstin Tevik forsvarte doktorgradsoppgaven med tittelen ”Alcohol consumption and use of drugs with addiction potential in older adults – a population-based study” fredag 4. oktober.