Kan kroppsvekten påvirke hjernehelsen og øke risikoen for demens?

Forskere har funnet ut at hjerneaktiviteten og blodgjennomstrømmingen i hjernen ble lavere, jo høyere BMI deltakerne hadde. Forskningssjef i Aldring og helse, Geir Selbæk, vil tolke funnene med forsiktighet.

Geir Selbæk trenger mer forskning på overvekt og risiko for demens før han trekker en konklusjon.

Den nye studien gir en mulig forklaring på hvorfor overvekt er skadelig for hjernen og kan øke risikoen for demens. Men jeg vil avvente flere studier på området før jeg trekker for bastante konklusjoner, sier han. Når vekta går opp, kan hjerneaktiviteten gå ned, skriver NRK på sine nettsider.

Forskere har i en ny, stor studie undersøkt hjernen til 17.000 personer i alderen 18–94 år, og sett på sammenhengen mellom blodgjennomstrømning og BMI (body mass index), en formel som viser forholdene mellom vekt og høyde. Studien er publisert i Journal of Alzheimer’s Disease.– Det har vært flere studier den siste tiden som har funnet en sammenheng mellom overvekt midt i livet, og i noen tilfeller også tidlig i livet. Man har antatt at overvekt kan øke risikoen for demens gjennom å øke risiko for sykdommer som høyt blodtrykk og diabetes, men det ser også ut til at overvekt har en selvstendig effekt uavhengig av disse sykdommene, sier Selbæk.