Kan kognitiv trening forebygge kognitiv svikt? - Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

Kan kognitiv trening forebygge kognitiv svikt?

Strukturerte aktiviteter som stimulerer hjernefunksjon kan bidra til å trene kognisjonen, men vil disse øvelsene gi effekt i form av å forebygge kognitiv svikt og demens?