Kan et kurs hjelpe en som har mistet troen på en god alderdom?

Mange eldre er ensomme og plages med isolasjon. Flere bekymrer seg for fremtiden, grubler mye, og har mistet troen på at de kan få en god alderdom. Til høsten arrangeres det kurs for for helse- og omsorgspersonell som vil hjelpe eldre med depresjon.

«Takk, bare bra…» er et kurs i forebygging og mestring av depresjon for personer over 60. Helse- og omsorgspersonell som har lyst til å lære hvordan de selv kan holde «Takk, bare bra…» kurs for eldre i sitt nærmiljø får muligheten nå i høst.

Er du interessert i kurslederkurs kan du melde deg på her.

– Vi har flere eksempler på «Takk, bare bra…» deltagere som sier de har skulle visst om dette kurset for lenge siden, sier Trine Skjellestad, opplæringskoordinator i Nasjonalt senter for Aldring og helse.

– En deltager beskrev hvordan kurset hadde hjulpet henne å bli kvitt automatiske negative tanker, å bli mer bevist på dette. Det hjalp henne ta bedre valg for seg selv, sier hun.

Fra teori til sosial støtte

 «Takk, bare bra…» er et kurs basert på teori, men i gjennomføringen oppstår situasjoner der mennesker møtes, de får dele erfaringer og blir bedre kjent med seg selv.

– De lærer teknikker for å håndtere grublings- og bekymringstanker når de kommer, og forteller om bedre selvfølelse som igjen har inspirert til mer sosial kontakt, sier hun.

Ifølge Skjellestad ga flere deltagere også inntrykk for at det var veldig nyttig av de var i samme aldersgruppe. De opplevde at de delte de samme utfordringene som følger alderdommen. De fikk se at de ikke var alene med sine plager, som gjorde det hele lettere å takle.

– Dette kurset har potensiale til å hjelpe veldig mange der ute, men vi trenger flere kursledere, sier Skjellestad.

Opplæring i hjelp til selvhjelp

Høstens kurs kjøres ved Fyllingsdalen sykehjem i Bergen og gir deltakerne kompetanse og sertifisering til selv å holde «Takk, bare bra…» kurs for eldre.

– Kurslederkurset tar deg 4 dager. Det er ikke mye når vi ser de positive ringvirkningene dette kan skape, sier hun entusiastisk.

Hun legger til at det ikke bare er pasienten og pårørende dette kan hjelpe, et slikt tiltak kan også spare samfunnet for betydelige ressurser.

Verdifullt for både person og samfunn

– I Norge bor det i dag om lag 900 000 personer over 67 år, hvor omtrent 13 – 19 % av disse plages med nedstemthet og depresjon. Det betyr at det er et sted mellom ca. 115 000 – 170 000 personer i denne aldersgruppen som sliter, sier hun.

«Takk, bare bra…»  gir opplæring og hjelp til selvhjelp for å mestre depressive plager. På kurset får deltakerne opplæring og innsikt i hvordan deres tankemønstre påvirker egne følelser og handlinger.

– En deltager fortalte meg at kurset har gitt henne nytt håp om en god alderdom. Da tenker jeg at vi må sørge for å gi flere dette tilbudet, sier Skjellestad.